PROGRAM FUNDACJI KORCZAKOWSKIEJ

UWAŻAMY...
że unikatowe dokonania Janusza Korczaka i osób z nim współpracujących powinny znaleźć bardzo szeroki oddźwięk,
nie tylko w obrębie pedagogiki.

JESTEŚMY PRZEKONANI...
że mechanizmy działania Korczakowskich instytucji, takich jak Dom Sierot, Nasz Dom czy "Mały Przegląd" są uniwersalne
i ponadczasowe. Zbudowane na bezustannie wcielanej w życie idei podmiotowości, instytucje te skutecznie realizowały swoje cele,
będąc równocześnie przykładem samorządnego i innowacyjnego zarządzania.

NA PODSTAWIE...
naszych doświadczeń i naszej interpretacji tych dokonań twierdzimy, że Korczakowskie koncepcje i rozwiązania mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w pracy z ludźmi w wielu obszarach, m.in.: edukacji, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, mediacjach, zarządzaniu organizacją czy nawet firmą.

NASZA MISJA:
Dzielimy się naszą wiedzą oraz interpretacją, staramy się w różnych kontekstach pomagać w przekuwaniu
Korczakowskiej mądrości na współczesną praktykę.

Nasi darczyńcy

West Toronto Jewish Community Association (dla uczczenia pamięci Władysława Kopińskiego)

Nasze projekty finansowało

Nasz projekt finansuje

             

Nasi partnerzy

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 291
im. prof. dr med. Zofii Falkowskiej w Warszawie

Współpracujemy z:

 
 

Jesteśmy organizacją członkowską

Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Polska