Ludzie

Zarząd


Wojciech Lasota

Prezes Fundacji Korczakowskiej, obecnie trener biznesu i umiejętności miękkich, współpracownik Biura ds. Wspomagania Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Ernst&Young. Były pracownik Ośrodka Dokumentacji i Badań KORCZAKIANUM (Muzeum Warszawy), instruktor teatralny, historyk sztuki, copywriter i edukator (przez kilkanaście lat związany z Zamkiem Królewskim w Warszawie),
W ramach działalności w Fundacji Korczakowskiej brał udział w przygotowaniu prezentacji o Januszu Korczaku „Reformator świata”, dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dostępnej obecnie po polsku, angielsku, niemiecku, francusku, hiszpańsku, rosyjsku, portugalsku i włosku (do pobrania tutaj).

Prowadził wykłady i warsztaty związane z tematyką Korczakowską m.in. na uniwersytecie w Koblencji, dla Ośrodka Rozwoju Edukacji, Instytutu Pamięci Narodowej, Żydowskiego Instytutu Historycznego, Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, a także w wielu szkołach warszawskich i pozawarszawskich. Miał również wykład podczas konferencji Korczakowskich w Paryżu i Berlinie (dostępny tutaj). Współautor i konsultant merytoryczny publikacji „Układanka. Janusz Korczak a współczesność” wydanej z okazji Roku Janusza Korczaka, jak również konsultant Muzeum Historii Żydów Polskich. Stworzył pierwszy w Polsce program studiów podyplomowych, opartych na myśli i praktyce Janusza Korczaka. Współautor nowatorskiego programu zajęć dla studentów Instytutu Polityki Społecznej UW.

Bartosz Pieliński

Wiceprzewodniczący Fundacji Korczakowskiej. Jest wykładowcą i badaczem pracującym w Instytucie Polityki Społecznej UW. Zajmuje się badaniem organizacji pozarządowych, gospodarki społecznej oraz problematyką kooprodukcji. Działając w Fundacji Korczakowskiej stara się przekładać swoje doświadczenia badawcze na praktykę. Janusza Korczaka postrzega przede wszystkim jako przenikliwego twórcę organizacji opierających się na zasadzie samorządności. Niezwykle inspiruje go podobieństwo prac Korczaka do współczesnych badań nad fenomenem samorządności i samoorganizacji (np. do prac nagrodzonej Noblem Elinor Ostrom). Z tego powodu we wszystkich projektach realizowanych przez Fundację Korczakowską stara pokazywać to, że zgromadzona przez Korczaka wiedza na temat mechanizmów funkcjonowania samorządnych wspólnot jest jak najbardziej aktualna. Z tego też powodu może być wykorzystywana przy planowaniu pracy z bardzo wieloma grupami odbiorców, nie tylko z dziećmi. Lista publikacji naukowych Bartorsza Pielińskiego jest dostępna na stronie: https://uw.academia.edu/BartoszPielinski

 

Rada Fundacji


Helena Datner-Śpiewak, Agata Patalas, Krystyna Starczewska.

Współpracownicy


Beata Alberska, Julia Dmeńska, Nina Grzyb, Magda Kołodziejczyk, Agnieszka Witkowska, Katarzyna Jerzak, Mateusz Szafrański-Sałajczyk, Dymitr Słupczyński, Piotr Mazurek, Robert Wrębiak, Michał Rutkowski.

Księgowość: Agnieszka Orłowska-Radziwiłł

Fundatorzy


Helena Datner-Śpiewak, Agata Patalas, Wojtek Lasota, Bartosz Pieliński, Dominik Wasilewski, Tomasz Własiuk.

    Fundacja należy do
    Polskiego Komitetu
    Europejskiej Sieci
    Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Polska.