Erasmus+

„Janusz Korczak w starej i nowej Europie”

nowe_logo_GW-_pion_Wawa_CMYK

ikp

logo-afjkejka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Janusz Korczak w starej i nowej Europie” to projekt, który realizujemy w programie Erasmus+ (obszar "Mobilność kadry edukacji dorosłych", czas trwania 22 grudnia 2014 – 21 grudnia 2016 r.). 

Janusz Korczak napisał „Nie ma dzieci – są ludzie”, ponieważ miał świadomość, że bycie dzieckiem to często powód do bycia wykluczonym. Dzieci, dla których i z którymi pracował, były wykluczone również ze względu na swoje ubóstwo, sytuację rodzinną i wyznanie.
Realizujemy ten projekt, ponieważ chcemy osiągnąć dwa podstawowe cele.
Przypomnieć uczestniczkom i uczestnikom naszych zajęć w Berlinie, Londynie i Paryżu, że ponad sto lat temu Janusz Korczak pojechał do tych miast, by zdobywać wiedzę oraz doświadczenie.
Jak również przekonać naszych odbiorców, że szereg koncepcji i rozwiązań Korczakowskich da się zastosować również w odniesieniu do pracy z ludźmi dorosłymi.
Chcemy zaproponować naszą interpretację myśli i praktyki Janusza Korczaka osobom pracującym z dorosłymi wykluczonymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
Nawiążemy kontakt z organizacjami, działającymi na tym polu i poprowadzimy dla osób zainteresowanych wykłady oraz warsztaty. Dwukrotnie pojedziemy w tym celu do każdego z wymienionych miast. Efektem projektu będą również między innymi publikacje.
W związku z realizacją projektu 30 października 2014 roku Fundacja Korczakowska przystąpiła do Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (www.eapn.org.pl).
W projekcie udział biorą: Julia Dmeńska, Magdalena Kołodziejczyk, Wojciech Lasota, Bartosz Pieliński, Agnieszka Witkowska-Krych.
Jeżeli Twoja organizacja jest zainteresowana współpracą przy tym projekcie, zapraszamy do kontaktu: fundacja@korczakowska.pl

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.