Współpracujemy w ramach realizowanego przez Uniwersytet Warszawski projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie modelu pozwalającego na praktyczne zastosowanie wiedzy zdobywanej na studiach na Uniwersytecie Warszawskim. Narzędziem służącym temu są prace dyplomowe powstające we współpracy i na zamówienie zewnętrznych partnerów — firm, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Realizacja projektu pozwoli podnieść praktyczne kompetencje przyszłych absolwentów oraz przygotować ich do wykorzystywania wiedzy w pracy oraz życiu społecznym. Projekt stanowi również odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie wymiany danych, wiedzy i kompetencji między sektorem nauki a biznesem, instytucjami publicznymi i NGO’sami.

Więcej na temat projektu: http://innohuman.biurokarier.uw.edu.pl/