Works by
Janusz
Korczak

 • Dzieci ulicy (Children of the Streets), Warsaw, 1901
 • Koszałki opałki (Fiddle-Faddle), Warsaw, 1905
 • Dziecko salonu (Child of the Drawing Room), Warsaw, 1906, 2nd edition 1927; partially autobiographical
 • Szkoła życia (School of Life, in: Społeczeństwo/Society), Warsaw, 1908
 • Mośki, Joski i Srule, Warsaw, 1910
 • Józki, Jaśki i Franki, Warsaw, 1911
 • Sława (Fame), Warsaw, 1912, corrected 1935 and 1937
 • Bobo / Spowiedź motyla (Confession of a Butterfly) / Feralny tydzień (Ill-fated Week), Warsaw, 1914
 • Momenty wychowawcze (Educational Moments), Warsaw, 1919
 • Jak kochać dziecko (How to Love a Child), vol. 1, Warsaw, 1920
 • Jak kochać dziecko (How to Love a Child), vol. 2, Warsaw, 1921
 • O gazetce szkolnej (On School Newspaper), Warsaw, 1921
 • Introduction to: Jędrzej Śniadecki, Essay on Physical Education of Children, Warsaw, 1922
 • Sam na sam z Bogiem (Face to Face with God) Modlitwy ludzi, którzy się nie modlą (Prayers of People who Don’t Pray), 1922
 • Kiedy znów będę mały (When I Am Little Again), Warsaw, 1925
 • Bankructwo małego Dżeka (Bunkruptcy of Little Jack), Warsaw, 1926
 • Bezwstydnie krótkie (Shamelessly Short), Warsaw, 1926
 • Król Maciuś Pierwszy (King Matt The First), Warsaw, 1928
 • Prawo dziecka do szacunku (The Child’s Right to Respect), Warsaw, 1929
 • Prawidła życia (Principles of Life), Warsaw, 1930
 • Senat szaleńców (Madmen’s Senate), Warsaw, 1930
 • Król Maciuś na wyspie bezludnej ( King Matt on a Deserted Island), Warsaw, 1931
 • Kajtuś Czarodziej (Kaytek the Wizard), Warsaw, 1934
 • Uparty chłopiec (A Stubborn Boy), Warsaw, 1938
 • Ludzie są dobrzy (People are Good), Warsaw, 1938
 • Trzy wyprawy Herszka (Three Expeditions of Little Hersh), Warszawa, 1938
 • Refleksje (Reflections), Warsaw, 1938
 • Pedagogika żartobliwa (Playful Pedagogy), Warsaw, 1939