Fundacja Korczakowska w roku 2016 została zaproszona przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent i Fundacja Autonomia, do współorganizacji konferencji: „Antysemityzm nie jest poglądem. Tematyka żydowska w podręcznikach szkolnych”.

Celem konferencji jest podsumowanie projektu „Antysemityzm nie jest poglądem” i przedstawienie rezultatów analizy podręczników edukacji formalnej dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz materiałów edukacyjnych dla trenerów i trenerek pod kątem zawartej w nich tematyki żydowskiej.

W podręczniku „Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.” zawiera obszerny artykuł Wojtka Lasoty „Ja to też inny. A inni? Fundamenty edukacji międzykulturowej”, prezentujący jak w edukacji wielokulturowej można wykorzystać idee i techniki pracy Janusza Korczaka.

Podręcznik wraz z Zeszytem Ćwiczeń można pobrać na stronie: https://czulent.pl/our-projects/antysemityzm-nie-jest-pogladem/