Utwory
Janusza
Korczaka

 • “Dzieci ulicy”, 1901
 • “Koszałki opałki”, Warszawa 1905
 • “Dziecko salonu”, Warszawa 1906
 • “Szkoła życia” (w “Społeczeństwie”), 1908
 • “Mośki, Joski i Srule”, 1910
 • “Józki, Jaśki i Franki”, 1911
 • “Sława” (opowiadania), 1912
 • “Bobo” (“Bobo”, “Spowiedź motyla”, “Feralny tydzień”), 1914
 • “Momenty wychowawcze”, 1919
 • “Jak kochać dziecko”, t. 1, 1920
 • “Jak kochać dziecko”, t. 2, 1921
 • “O gazetce szkolnej”, 1921
 • Wstęp do Jędrzeja Śniadeckiego: “Rozprawa o fizycznym wychowaniu dzieci”, 1922
 • “Sam na sam z Bogiem” (“Modlitwy ludzi, którzy się nie modlą”), 1922
 • “Kiedy znów będę mały”, 1925
 • “Bankructwo małego Dżeka”, 1926
 • “Bezwstydnie krótkie”, 1926
 • “Król Maciuś Pierwszy”, 1928
 • “Prawo dziecka do szacunku”, 1929
 • “Prawidła życia”, 1930
 • “Senat szaleńców”, 1930
 • “Król Maciuś na wyspie bezludnej”, 1931
 • “Kajtuś Czarodziej”, 1934
 • “Uparty chłopiec” (O Ludwiku Pasteurze), 1938
 • “Ludzie są dobrzy”, 1938
 • “Trzy wyprawy Herszka”, 1938
 • “Refleksje”, 1938
 • “Pedagogika żartobliwa”, 1939

2019: „Król Maciuś Pierwszy” po włosku nakładem wydawnictwa Villaggio Maori!
Dzięki pracy włoskich polonistów Andrei Ceccherellego i Lorenzo Costantino oraz italianisty Marcina Wyrembelskiego ukazał się pierwszy włoski przekład z języka polskiego. Poprzedni, z 1978 roku, był tłumaczony z francuskiego. Więcej informacji tutaj. Gratulujemy!