„Janusz Korczak w starej i nowej Europie” to projekt, który realizowaliśmy w programie Erasmus+ (obszar „Mobilność kadry edukacji dorosłych”, czas trwania 22 grudnia 2014 – 21 grudnia 2016 r.).

Janusz Korczak napisał „Nie ma dzieci – są ludzie”, ponieważ miał świadomość, że bycie dzieckiem to często powód do bycia wykluczonym. Dzieci, dla których i z którymi pracował, były wykluczone również ze względu na swoje ubóstwo, sytuację rodzinną i wyznanie.

Realizowaliśmy ten projekt, ponieważ chcieliśmy osiągnąć dwa podstawowe cele. Przypomnieć uczestniczkom i uczestnikom naszych zajęć w Berlinie, Londynie i Paryżu, że ponad sto lat temu Janusz Korczak pojechał do tych miast, by zdobywać wiedzę oraz doświadczenie.  Jak również przekonać naszych odbiorców, że szereg koncepcji i rozwiązań Korczakowskich da się zastosować również w odniesieniu do pracy z ludźmi dorosłymi. Chcieliśmy zaproponować naszą interpretację myśli i praktyki Janusza Korczaka osobom pracującym z dorosłymi wykluczonymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Nawiązaliśmy kontakt z partnerskimi organizacjami zagranicznymi i poprowadziliśmy dla osób zainteresowanych wykłady oraz warsztaty. Dwukrotnie pojechaliśmy w tym celu do każdego z wymienionych miast. Efektem projektu będą również między innymi publikacje (do pobrania już wkrótce!).

W związku z realizacją projektu 30 października 2014 roku Fundacja Korczakowska przystąpiła do Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (www.eapn.org.pl).

W projekcie udział wzięli: Julia Dmeńska, Magdalena Kołodziejczyk, Wojciech Lasota, Natalia Jungrav, Bartosz Pieliński, Agnieszka Witkowska-Krych.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.