Projekt zyskał nazwę „Lekcje Korczakowskie w dawnym Domu Sierot” (16 września 2013 – 13 grudnia 2013).
Najpierw przeprowadziliśmy szkolenia dla grupy edukatorόw Korczakowskich, ktόrzy następnie poprowadzili dla dzieci i młodzieży 24 Korczakowskie lekcje muzealne w dawnym Domu Sierot, czyli w budynku Domu Dziecka nr 2, przy ul. Jaktorowskiej 6 w Warszawie.
Partnerem projektu było Muzeum Historyczne m.st. Warszawy oraz Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie. Projekt finansowało Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.