Misja
Fundacji
Korczakowskiej

NASZA MISJA:

Dzielimy się naszą wiedzą oraz interpretacją, staramy się w różnych kontekstach pomagać w przekuwaniu Korczakowskiej mądrości na współczesną praktykę.

UWAŻAMY…

że unikatowe dokonania Janusza Korczaka i osób z nim współpracujących powinny znaleźć bardzo szeroki oddźwięk, nie tylko w obrębie pedagogiki.

JESTEŚMY PRZEKONANI…

że mechanizmy działania Korczakowskich instytucji, takich jak Dom Sierot, Nasz Dom czy „Mały Przegląd” są uniwersalne i ponadczasowe. Zbudowane na bezustannie wcielanej w życie idei podmiotowości, instytucje te skutecznie realizowały swoje cele, będąc równocześnie przykładem samorządnego i innowacyjnego zarządzania.

NA PODSTAWIE…

naszych doświadczeń i naszej interpretacji tych dokonań twierdzimy, że Korczakowskie koncepcje i rozwiązania mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w pracy z ludźmi w wielu obszarach, m.in.: edukacji, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, mediacjach, zarządzaniu organizacją czy nawet firmą.