Kolejny projekt:„Młodzi obywatele – lekcje Korczakowskie dla dzieci i młodzieży” (14 kwietnia – 31 grudnia 2014 r.) trwał dłużej, liczył kilkakrotnie więcej lekcji i objął zasięgiem całą Warszawę. Nasi edukatorzy dojeżdżali do przedszkoli, szkół i innych placówek z Korczakowskim przesłaniem “Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek”.

Zaproponowaliśmy lekcje dla dzieci i młodzieży, podczas których rozmawialiśmy z nimi, jak wyobrażają sobie swoją rolę jako obywateli w klasie czy samorządzie. Przekazywaliśmy im także, jak widział to Janusz Korczak. Przeprowadziliśmy w sumie 107 lekcji, wszystkie zajęcia były bezpłatne.