Współpracowaliśmy z Janem Mencwelem, Janem Wiśniewskim oraz Cyrylem Skibińskim ze Stoczni przy dwóch projektach: wydaniu publikacji „Układanka. Janusz Korczak a współczesność: pasujące elementy” oraz reanimacji „Małego Przeglądu” („Mały Przegląd 2.0”).

Układanka to próba ożywienia tych wątków z jego życia, które mogą dziś inspirować do krytycznego myślenia i do odważnego, pozbawionego wyższości działania: takiego, jakie praktykował Korczak. „Układankę” tworzymy z wybranych elementów, celowo pomijając niektóre wątki — o tragicznym finale jego życia piszemy jedynie między wierszami. Zamiast tego chcemy na nowo postawić pytania, które towarzyszyły Korczakowi przez całe życie, a dziś nie straciły na aktualności. Problem podwójnej tożsamości, badanie biedy i wykluczenia oraz wypracowywanie autorskich metod działania — każdej z tych kwestii przyglądamy się zarówno w świetle doświadczenia Korczaka, jak i oczami współczesnych autorów i rozmówców.