Zespół
Fundacji
Korczakowskiej

Foto: Elżbieta Piekacz. Za zgodą Instytutu Kultury Polskiej w Londynie

Wojciech Lasota

Prezes Fundacji Korczakowskiej

Prezes Fundacji Korczakowskiej, obecnie trener umiejętności miękkich, wykładowca na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, współpracownik Fundacji Ernst&Young i Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. Były pracownik Ośrodka Dokumentacji i Badań KORCZAKIANUM (Muzeum Warszawy), instruktor teatralny, historyk sztuki, copywriter i edukator (przez kilkanaście lat związany z Zamkiem Królewskim w Warszawie),
W ramach działalności w Fundacji Korczakowskiej m.in. brał udział w przygotowaniu prezentacji o Januszu Korczaku „Reformator świata”, dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dostępnej obecnie po polsku, angielsku, niemiecku, francusku, hiszpańsku, rosyjsku, portugalsku i włosku (do pobrania tutaj).

Prowadził wykłady i warsztaty związane z tematyką Korczakowską m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Seattle Pacific University, uniwersytecie w Koblencji, w Janusz Korczak Haus w Berlinie, dla Ośrodka Rozwoju Edukacji, Instytutu Pamięci Narodowej, Żydowskiego Instytutu Historycznego, Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, a także w wielu szkołach warszawskich i pozawarszawskich. Miał również wykład podczas konferencji Korczakowskich w Paryżu i Berlinie (dostępny tutaj). Autor i współautor tekstów oraz publikacji o tematyce Korczakowskiej. Na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi wykład „Janusz Korczak: inspiracje dla psychologów”.

Bartosz Pieliński

Wiceprzewodniczący Fundacji Korczakowskiej

Wiceprzewodniczący Fundacji Korczakowskiej. Jest wykładowcą i badaczem pracującym w Instytucie Polityki Społecznej UW. Zajmuje się badaniem organizacji pozarządowych, gospodarki społecznej oraz problematyką kooprodukcji. Działając w Fundacji Korczakowskiej stara się przekładać swoje doświadczenia badawcze na praktykę. Janusza Korczaka postrzega przede wszystkim jako przenikliwego twórcę organizacji opierających się na zasadzie samorządności. Niezwykle inspiruje go podobieństwo prac Korczaka do współczesnych badań nad fenomenem samorządności i samoorganizacji (np. do prac nagrodzonej Noblem Elinor Ostrom). Z tego powodu we wszystkich projektach realizowanych przez Fundację Korczakowską stara pokazywać to, że zgromadzona przez Korczaka wiedza na temat mechanizmów funkcjonowania samorządnych wspólnot jest jak najbardziej aktualna. Z tego też powodu może być wykorzystywana przy planowaniu pracy z bardzo wieloma grupami odbiorców, nie tylko z dziećmi. Lista publikacji naukowych Bartorsza Pielińskiego jest dostępna na stronie: https://uw.academia.edu/BartoszPielinski

Rada fundacji

Helena Datner-Śpiewak, Agata Patalas, Krystyna Starczewska.

Fundatorzy

Helena Datner-Śpiewak, Agata Patalas, Wojtek Lasota, Bartosz Pieliński, Dominik Wasilewski, Tomasz Własiuk.

Współpracownicy…

Beata Alberska, Julia Dmeńska, Nina Grzyb, Magda Kołodziejczyk, Agnieszka Witkowska, Katarzyna Jerzak, Mateusz Szafrański-Sałajczyk, Dymitr Słupczyński, Piotr Mazurek, Robert Wrębiak, Michał Rutkowski.

Księgowość: Agnieszka Orłowska-Radziwiłł